Letisková prevádzková príručka

VÝBER Z LETISKOVEJ PREVÁDZKOVEJ PRÍRUČKY LETISKA RAŽŇANY NEVEREJNÉ VNÚTROŠTÁTNE LETISKO


Všeobecné informácie

Prevádzková doba

Údaje o letisku

Miestne pravidlá prevádzky

Doplňujúce informácie

PODROBNOSTI O PRIESTORE A OKOLÍ LETISKA

Mapa informačnej zóny letiska Ražňany

Mapa letiskových okruhov

Schéma dohľadnosti

Mapa priestorov

Mapa letiska, vyhlásené dĺžky, schéma značenia letiska, vyznačenie priestorov na rolovanie lietadiel

Schéma pohybu osôb a mobilných prostriedkov na letisku

Odkaz na PDF: LZRY výber z LPP na WEB.pdf