ŠARIŠ CUP SOARING CAMP

Vitajte na stránkach SCSC. Toto nepravidelné podujatie sa budeme snažiť usporadúvať v období medzi súťažiami.
SCSC (ŠARIŠ CUP SOARING CAMP) je v skratke Východoslovenský plachtársky kemp. Toto podujatie organizuje Aeroklub Sabinov za účelom propagovať a rozvíjať šport Bezmotorové lietanie v našom regióne.