XVII. OTVORENÉ MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA LŠZ

TOMARKAERO, SFUL a AK Sabinov usporiada na letisku Ražňany v dňoch 8.-10.9.2017 športové podujatie s názvom XVII. OTVORENÉ MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA LŠZ

Súťaž bude pozostávať z dvoch navigačných letov ukončených  presnosťou pristátia do decku .
Podmienkou účasti je letuschopné LŠZ  s platnou dokumentáciou a platné osobné doklady člena lietajúceho personálu!
PROGRAM ( predpokladaný )
08.09.2017    12,00 – 19,00    Prílety  posádok ( registrácia )
        19,00 – 20,00    Porada športových komisárov
        20,00 – 21,00    Večera

09.09.2017    07,00 – 07,30    Raňajky
        08,00 – 09,00    Otvorenie a briefing
        09,00 – 10,00    Navigačná príprava na 1. disciplínu
        10,00 – 14,00    1. disciplína +  pristátie do decku
        12,00 – 14,00    Obed
        14,00 – 15,00    Navigačná príprava na 2. disciplínu
        15,00 – 19,00    2. Disciplína + pristátie do decku
        20,00 – 21,00    Večera
        21,00    Voľný program

10.09.2017    08,00 – 08,30    Raňajky
        09,00 – 10,00    Vyhlásenie výsledkov
        10,00    Odlety posádok

Poznámka:
V prípade neletového počasia v sobotu 09.9. je v nedeľu 10.09. do 15,00 hod. náhradný termín