LETISKOVÁ PREVÁDZKOVÁ PRÍRUČKA

VÝBER Z LETISKOVEJ PREVÁDZKOVEJ PRÍRUČKY LETISKA RAŽŇANY NEVEREJNÉ VNÚTROŠTÁTNE LETISKO

Všeobecné informácie
Prevádzková doba
Údaje o letisku
Miestne pravidlá prevádzky
Doplňujúce informácie
PODROBNOSTI O PRIESTORE A OKOLÍ LETISKA
Mapa informačnej zóny letiska Ražňany
Mapa letiskových okruhov
Schéma dohľadnosti
Mapa priestorov
Mapa letiska, vyhlásené dĺžky, schéma značenia letiska, vyznačenie priestorov na rolovanie lietadiel
Schéma pohybu osôb a mobilných prostriedkov na letisku

Odkaz na PDF výber z LPP na WEB.pdf