Správy a Oznamy‎ > ‎

Pozvánka na Valné zhromaždenie 10.9.2017

uverejnené 7. 9. 2017, 10:06 používateľom Rastislav Arvay   [ aktualizované 7. 9. 2017, 10:07 ]
Rada Aeroklubu Sabinov pozýva členov Aeroklubu Sabinov na Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční v nedeľu 10.9.2017  o 9.00 hod. na letisku v Ražňanoch.

Program Valného zhromaždenia:

1. Otvorenie
2. Voľba mandátovej a návrhovej komisie
3. Správy:   
 - Správa o letovej činnosti Aeroklubu za rok 2016
 - Správa Rady Aeroklubu Sabinov za rok 2016
 - Správa Dozornej rady

4. Členská základňa na rok 2017
5. Voľby  členov Rady AK a Dozornej Rady
6. Členské na rok 2017
7. Nedoplatky za lietanie
8. Podujatia na rok 2017
9. Rôzne
10. Prijatie uznesenia
11. Záver

V Ražňanoch 20.8.2017

                                                                                        Ing. Radoslav Lipjanec
                                                                                             predseda Rady AK