Správy a Oznamy‎ > ‎

Jarné školenie 2011

uverejnené 17. 4. 2011, 15:03 používateľom Rastislav Arvay
Pozvánka na školenie a preskúšanie

V zmysle P-1 a súvisiacich predpisov pozývam na ročné školenie a preskúšanie všetkých členov AK 

Miesto konania: letisko Ražňany

Dátum konania: 23. apríla 2011, začiatok 9.00 hod.

Program školenia: 

1. Otvorenie - prezentácia
2. Vzdušný priestor Slovenska

3. Rozmýšľaj ...... doletíš

4. Školenie z predpisov, smerníc, letových príručiek, materiálnych častí lietadiel, metodiky výcviku a núdzových postupov s ohľadom na novinky

5. Rozbor leteckých mimoriadnych udalostí a incidentov za rok 2010

6. Diskusia

8. Teoretické preskúšanie /testom/ 

9. Ukončenie

Súbežne so školením prebehne kontrola osobnej letovej dokumentácie so zápisom školenia a preskúšania do zápisníkov letov.

Účasť a zápis o úspešnom absolvovaní školenia je podmienkou pre lietanie v sezóne 2011 !

Účastníci školenia si so sebou prinesú vyplnené a uzavreté zápisníky letov (motorový, bezmotorový), všetky preukazy spôsobilosti a vyplnený evidenčný list člena AK !

Comments