Správy a Oznamy


Pozvánka na XVII. OTVORENÉ MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA LŠZ

uverejnené 7. 9. 2017, 10:51 používateľom Rastislav Arvay   [ aktualizované 7. 9. 2017, 10:52 ]

V piatok a sobotu 8.-9.9.2017 pozývame na letisko Ražňany priaznivcov lietania a pilotov lietadiel na súťažné podujatie XVII. OTVORENÉ MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA LŠZ.

Súťaž bude pozostávať z dvoch navigačných letov ukončených  presnosťou pristátia do decku.
Ďalšie informácie nájdete na stránke súťaže a na FB Aeroklubu Sabinov.

Pozvánka na Valné zhromaždenie 10.9.2017

uverejnené 7. 9. 2017, 10:06 používateľom Rastislav Arvay   [ aktualizované 7. 9. 2017, 10:07 ]

Rada Aeroklubu Sabinov pozýva členov Aeroklubu Sabinov na Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční v nedeľu 10.9.2017  o 9.00 hod. na letisku v Ražňanoch.

Program Valného zhromaždenia:

1. Otvorenie
2. Voľba mandátovej a návrhovej komisie
3. Správy:   
 - Správa o letovej činnosti Aeroklubu za rok 2016
 - Správa Rady Aeroklubu Sabinov za rok 2016
 - Správa Dozornej rady

4. Členská základňa na rok 2017
5. Voľby  členov Rady AK a Dozornej Rady
6. Členské na rok 2017
7. Nedoplatky za lietanie
8. Podujatia na rok 2017
9. Rôzne
10. Prijatie uznesenia
11. Záver

V Ražňanoch 20.8.2017

                                                                                        Ing. Radoslav Lipjanec
                                                                                             predseda Rady AK

Pozvánka na Valné zhromaždenie 16. 3. 2013

uverejnené 25. 2. 2013, 5:02 používateľom Stanislav Uličný   [ aktualizované 7. 9. 2017, 10:08 používateľom Rastislav Arvay ]

Rada Aeroklubu Sabinov pozýva členov Aeroklubu Sabinov na Valné zhromaždenie, ktorá sa uskutoční v sobotu 16.3.2013  o 9.00 hod. na letisku v Ražňanoch.

Program a ďalšie podrobnosti sú uvedené v zabezpečenej zóne.

Pozvánka na Valné zhromaždenie 11. 2. 2012

uverejnené 1. 2. 2012, 1:24 používateľom Stanislav Uličný

Rada Aeroklubu Sabinov pozýva členov Aeroklubu Sabinov na Valné zhromaždenie, ktorá sa uskutoční v sobotu 11.2.2012  o 9.00 hod. na letisku v Ražňanoch.

Program a ďalšie podrobnosti sú uvedené v zabezpečenej zóne.

Pozvánka na Valné zhromaždenie 11.6.2011

uverejnené 29. 5. 2011, 16:40 používateľom Rastislav Arvay

Z poverenia predsedu AK Sabinov Václava Spišáka Ťa pozývam na Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 11.6.2011 o 9:00 na letisku v Ražňanoch v klubovni AK Sabinov.

Program a ďalšie podrobnosti sú uvedené v zabezpečenej zóne (tu klikni).

Jarné školenie 2011

uverejnené 17. 4. 2011, 15:03 používateľom Rastislav Arvay

Pozvánka na školenie a preskúšanie

V zmysle P-1 a súvisiacich predpisov pozývam na ročné školenie a preskúšanie všetkých členov AK 

Miesto konania: letisko Ražňany

Dátum konania: 23. apríla 2011, začiatok 9.00 hod.

Program školenia: 

1. Otvorenie - prezentácia
2. Vzdušný priestor Slovenska

3. Rozmýšľaj ...... doletíš

4. Školenie z predpisov, smerníc, letových príručiek, materiálnych častí lietadiel, metodiky výcviku a núdzových postupov s ohľadom na novinky

5. Rozbor leteckých mimoriadnych udalostí a incidentov za rok 2010

6. Diskusia

8. Teoretické preskúšanie /testom/ 

9. Ukončenie

Súbežne so školením prebehne kontrola osobnej letovej dokumentácie so zápisom školenia a preskúšania do zápisníkov letov.

Účasť a zápis o úspešnom absolvovaní školenia je podmienkou pre lietanie v sezóne 2011 !

Účastníci školenia si so sebou prinesú vyplnené a uzavreté zápisníky letov (motorový, bezmotorový), všetky preukazy spôsobilosti a vyplnený evidenčný list člena AK !

Vaše 1% 2% alebo 3% z dane za rok 2018 pre podporu leteckého športu, vzdelania a Aeroklubu Sabinov

uverejnené 5. 3. 2011, 6:24 používateľom Rastislav Arvay   [ aktualizované 4. 3. 2019, 7:51 ]

Vašími dvoma, troma alebo jedným percentom z dane za rok 2018 môžte aj tento rok podporiť Aeroklub Sabinov. 

Zamestnanci prostredníctvom formulára a doručením na daňový úrad: 


Fyzické osoby

Právnické osobyPrávnické osoby môžu podporiť vyplnením adresy a IČO v daňovom priznaní
Adresa:
AEROKLUB SABINOV
P.O.Box 25
083 25 Sabinov
IČO: 35517042
Právna forma: Občianske združenieVýcvik nových pilotov vetroňov

uverejnené 14. 10. 2009, 23:16 používateľom Rastislav Arvay   [ aktualizované 16. 4. 2013, 4:00 ]

Chceš sa stať pilotom alebo pilotkou? Na letisku v Ražňanoch otvárame pilotný výcvik pre nových záujemcov. Podmienkou je vek 15 a viac rokov, dobrý zdravotný stav a chuť lietať.

Po skončení výcviku ponúka Aeroklub SABINOV ďalšie možnosti lietania na letisku v Ražňanoch.

Výcvik pozostáva z teoretickej a praktickej časti. Teoretická časť obsahuje predmety: Letecké predpisy, Prevádzkové postupy, Princípy letu, Navigácia, Meteorológia, Všeobecné vedomosti o lietadle, Komunikácia, Ľudská výkonnosť.

Po absolvovaní teoretickej časti nasleduje praktická, ktorá pozostáva z letov s inštruktorom a sólo letov. Budúci pilot sa naučí plne ovládať lietadlo v bežných a mimoriadnych situáciách.

Po absolvovaní oboch častí nasleduje teoretická a praktická skúška.Formulár: Výcvik nových pilotov


Začiatok sezóny 2011

uverejnené 14. 10. 2009, 23:11 používateľom Rastislav Arvay   [ aktualizované 23. 3. 2011, 16:28 ]

Sezónu otvoríme Zimným/Jarným školením personálu a údržbou techniky. Termíny budú upresnené. 


1-9 of 9